Kontrollutvalget Osen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.11.2024
Vis dokumenter
10.09.2024
Vis dokumenter
30.04.2024
Vis dokumenter
13.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Tove Haugen (Ap), leder
Morten A. Olsen (Ap)
Andreas Rødøy (BOK)
Trygve Rånes (Sp)
Nina Lillemark Pettersen – (Seter, V,Frp)

Varamedlemmer i rekkefølge:
Tone Engan (Ap)
Tore Green (Ap)
Marit Aune Næss (Ap)
Lise Henriksen (Ap)

Wenche Karlsen (BOK)

Vidar Sørmeland (Sp)

Per Charles Sæther – (Seter, V, Frp )
Audhild Tinglum – (Seter V, Frp)
Ola Peder Buarø – (Seter, V, Frp)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Års- og møteplan for kontrollutvalget 2024
Kontrollutvalget årsmelding 2023
Reglement for kontrollutvalget
Pan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2023