Kontrollutvalget Osen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
31.10.2023
Vis dokumenter
12.09.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
12.05.2023
Vis dokumenter
07.03.2023
Vis dokumenter
07.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Trygve Rånes (Sp), leder
Åse H. Rødøy (V/Krf), nestleder
Morten A. Olsen (Ap)
Oddbjørn Ovesen (Ap)
Rannveig Vingsand

Varamedlemmer i rekkefølge:
Magnar Sæther
Tone Engan
Brynhild Gjetvik
Marit Aune Næss

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Kontrollutvalget årsmelding for 2022
Årsplan for kontrollutvalget 2023
Reglement for kontrollutvalget
Års- og møteplan 2022
Pan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2023