Kontrollutvalget Alvdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2023
Vis dokumenter
03.10.2023
Vis dokumenter
04.09.2023
Vis dokumenter
06.06.2023
Vis dokumenter
25.04.2023
Vis dokumenter
07.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Ola Eggset, leder
  • Vigdis Vestby, nestleder
  • Mari Kveberg, medlem
  • Jan Sagplass, medlem
  • Kari Ann Kristiansen

 

Varamedlemmer:

  • 1. vara Sigmund Kveberg Paaske
  • 2. vara Anne Goro Ø. Fanebust
  • 3. vara Ivar Oddlien
  • 4. vara Tore Kvernsjøli
  • 5. vara Per Nyrønning

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Eierskapskontroll i Meskano AS
Årsplan 2023 for Alvdal kontrollutvalg
Årsmelding 2022 for Alvdal kontrollutvalg
Reglement for kontrollutvalget