Kontrollutvalget Alvdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
03.12.2024
Vis dokumenter
01.10.2024
Vis dokumenter
11.06.2024
Vis dokumenter
13.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Ola Eggset, leder
  • Vigdis Vestby, nestleder
  • Mari Kveberg, medlem
  • Jan Sagplass, medlem
  • Kari Ann Kristiansen

 

Varamedlemmer:

  • 1. vara Sigmund Kveberg Paaske
  • 2. vara Anne Goro Ø. Fanebust
  • 3. vara Ivar Oddlien
  • 4. vara Tore Kvernsjøli
  • 5. vara Per Nyrønning

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torill Bakken

Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2024 for Alvdal kontrollutvalg
Årsmelding 2022 for Alvdal kontrollutvalg
Helhetlig risiko- og vesentlighetsanalyse 2020-2024
Reglement for kontrollutvalget
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi for kontrollutvalget