Kontrollutvalget Snåase – Snåsa

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2023 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
07.12.2023
Vis dokumenter
07.09.2023
Vis dokumenter
04.05.2023
Vis dokumenter
23.03.2023
Vis dokumenter
09.02.2023
Vis dokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Ketil Aasland (Ap), leder
Dagunn Onsaker Moum (Sp), nestleder
Bjørn Inge Ånonli (Ap)
Hilde Sjem (Ap)
Jonny Aanonli (H)
Varamedlemmer:
Arve Hjelde (AP) 1.vara AP
Vanja Aasum (Ap), 2. vara Ap
Ida Maria Dravland (Ap) 3.vara AP
Solvår Kveli (Sp), 1. vara Sp/H
Isak Kjerpeseth Strugstad (Sv), 2. vara Sp/H

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund

Kontrollutvalgets årsmelding 2022
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024