Kontrollutvalget Snåase – Snåsa

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2024 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.12.2024
Vis dokumenter
03.10.2024
Vis dokumenter
15.08.2024
Vis dokumenter
28.05.2024
Vis dokumenter
08.02.2024
Vis dokumenter

2023 (vis/skjul møter)

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Olav Moe, AP, leder
Jonny Ånonli, H, nestleder
Ellinor Gifstad, AP
Inger Johanne Hollås, AP
Kristian Kjenstad, SP

Varamedlemmer:

 • For AP:
  Lars Kjetil Aasland, 1. vara
  Arve Ingar Hjelde, 2.vara
  Laila Gifstad, 3. vara
 • For fellesliste Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og Høyre:
  Dagunn Onsaker Moum, SP, 1. vara
  Magnus Søraa Vallipuram-Graven, SV, 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund

Årsplan for kontrollutvalget 2024
Kontrollutvalgets årsmelding 2022
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024