Vi søker vikar!

Konsek Trøndelag IKS er et ledende fagmiljø i den kommunale egenkontrollen. Vi er sekretariat for kontrollutvalgene i 48 kommuner  i Nordland, Trøndelag og Nord-Østerdalen i Innlandet, og for Trøndelag fylkeskommune. Vi er 12 ansatte fordelt på tre kontorer; Steinkjer, Trondheim og Os.

Vi har behov for vikar i Os i perioden 15.08.2024-31.12.2024. Det er mulig at vikariatet kan bli forlenget.

Hva kan vi tilby?

Hos oss får du en interessant jobb og en enestående mulighet til å bli kjent med kommunene i fjellregionen. Vi har ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og en svært god pensjons- og forsikringsordning i KLP.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har noen års arbeidserfaring og relevant utdanning. Relevant utdanning kan være jus, samfunnsfag eller tilgrensende fagområder. Har du i tillegg kunnskap om jobben, eller kontrollutvalg og deres arbeidsområde, så er det en fordel.

  • Du må ha førerkort for personbil
  • Du må kunne uttrykke deg godt skriftlig og muntlig på norsk
  • Du må kunne planlegge og gjennomføre eget arbeid

I tillegg ønsker vi at du:

  • har god kjennskap til kommunal forvaltning
  • har god digital kompetanse
  • har forståelse for og erfaring med beslutningsprosesser i folkevalgte organer

Vi legger vekt på at du er egnet for stillingen.

Hva skal du gjøre?

I det daglige vil du arbeide med å planlegge, legge til rette og bistå med gjennomføringen av kontrollutvalgenes aktiviteter. Det innebærer å koordinere møter sammen med utvalgslederne, ha dialog med politisk og administrativ ledelse og med kommunens revisor. Du skal også utrede saker som kontrollutvalgene skal behandle, og gi råd om håndtering av habilitet og offentlighet. I tillegg skal du vurdere rapporter fra revisjonen og gi råd om den politiske behandlingen av dem.

Du bør like å omgås mennesker og ikke være redd for å ta en saklig diskusjon.

Arbeidssted: Os. Tiltredelse 15. august eller etter avtale. Send oss din søknad innen  7. juni på post@konsek.no. Ta kontakt med daglig leder Torbjørn Berglann for mer informasjon, mobil 400 67 058.