Er du den vi leter etter?

Ønsker du en jobb der du kommer tett på kommunene og får bruke mange sider av deg selv? En jobb der du skal finne gode løsninger i samarbeid med kolleger og politikere i kontrollutvalgene? Hvis du i tillegg synes det høres interessant ut å jobbe i den kommunale egenkontrollen, kan du være den vi søker!

Vi har fått flere eiere og har behov for flere ansatte. I tillegg går en av våre kolleger over i ny jobb og en annen skal ha omsorgspermisjon. Derfor lyser vi nå ut to faste stillinger og ett vikariat med tiltredelse i august-oktober.

Hvem er vi?

Konsek Trøndelag IKS er et ledende fagmiljø i den kommunale egenkontrollen som leverer tjenester til kontrollutvalgene i 47 kommuner. Vi er 12 ansatte fordelt på tre kontorer på Steinkjer, i Trondheim og i Os i Østerdalen.

Hva kan vi tilby?

Hos oss får du en interessant jobb og en enestående mulighet til å bli kjent på Helgeland, i Trøndelag og i Nord-Østerdalen; med kommunene, folkene, lokalpolitikken, med geografi og vær- og føreforhold. Du får utvikle kommunekunnskapen din, du får gode faglige utviklingsmuligheter med engasjerte kolleger og stor innflytelse på egen arbeidshverdag.

Konsek Trøndelag har ordnede arbeidsforhold, konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser og en svært god pensjons- og forsikringsordning i KLP.

Hvem ønsker vi?

Du har fortrinnsvis utdanning på masternivå innen jus, samfunnsfag eller økonomi og noen års arbeidserfaring. Annen relevant utdanning, eller lang og særlig relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet. Du må ha førerkort for personbil.

I tillegg ønsker vi at du:

  • uttrykker deg godt skriftlig og muntlig
  • kan planlegge og gjennomføre eget arbeid
  • ønsker å bidra til å forbedre og utvikle våre tjenester
  • kan identifisere deg med våre verdier: tydelig, tillitvekkende og profesjonell.
  • har god kjennskap til kommunal forvaltning
  • har god digital kompetanse
  • har forståelse for og erfaring med beslutningsprosesser i folkevalgte organer

Vi legger vekt på at du er egnet for stillingen.

Hva skal du gjøre?

I det daglige vil du arbeide med å planlegge, legge til rette og bistå med gjennomføringen av kontrollutvalgenes aktiviteter. Det innebærer å koordinere møter sammen med utvalgslederne og ha dialog med politisk og administrativ ledelse samt revisjonen. Du skal også utrede saker som kontrollutvalgene skal behandle, og gi råd om håndtering av habilitet og offentlighet. I tillegg skal du vurdere rapporter fra revisjonen og gi råd om den politiske behandlingen av dem.

Utover arbeidet med egne kontrollutvalg, vil du jobbe sammen med kolleger, bidra i den interne kvalitetssikringen og i utviklingen av faget.

Du bør like å omgås mennesker og ikke være redd for å ta en saklig diskusjon. Du kan regne med 20-30 reisedager i bil hvert år.

Arbeidssted: Fortrinnsvis Steinkjer eller Trondheim. Oppgi ønsket arbeidssted i søknaden. Tiltredelse august-oktober, eller etter avtale. Send oss din søknad innen 10.juni på post@konsek.no. Ta kontakt med daglig leder Torbjørn Berglann for mer informasjon, mobil 40067058.