Invitasjon til regionsamling for kontrollutvalg

For at kontrollutvalgene skal få en best mulig start på valgperioden både som et kollegium og i sitt arbeid, så inviterer Konsek Trøndelag til regionale dagsamlinger.
Hensikten er å gi kontrollutvalget en økt motivasjon og trygghet i rollen så tidlig som mulig i valgperioden slik at de i større grad kan bidra til en bedre måloppnåelse for kommunen.

Tid og sted

Tid: 09:30 – 16:00 (inkl. registrering frem til kl 10:00):

Røros: mandag 15. januar                        Trondheim: tirsdag 16.januar

Steinkjer: onsdag 17.januar                     Mosjøen: torsdag 18. januar

Intensjon og utbytte

  • Få motivasjon og engasjement for oppgaven
  • Få en dypere forståelse for hva kontrollutvalgsrollen går ut på
  • Bedre forståelse av hvordan samspillet mellom aktørene i egenkontrollen kan utvikles
  • Utvikle mål for hva utvalget vil oppnå i løpet av perioden
  • Gjøre utvalget bedre rustet til å møte uforutsette hendelser
  • Utveksle erfaringer og knytte nettverk med andre utvalg i regionen

Det legges opp til mye gruppearbeid og refleksjon innad i det enkelte kontrollutvalg og i plenum.  Sekretærene for de enkelte utvalgene deltar og vil gå mellom sine utvalg. Prosessveileder Ellen Halsbog Lange fra NKRF vil sammen med våre folk fasilitere dagen.

Program (foreløpig)

KL 09:30 Registrering med enkel servering

KL 10:00 Innledning av aktørene i egenkontrollen – Hva forventer de av et kontrollutvalg og hvordan kan vi få til et godt samspill?
Jobbe med ulike oppgaver som for eksempel:
Når skal kontrollutvalget agere, og hvordan?
Domstol eller bidra til læring og forbedring?
Jobbe på oppdrag for kommunestyret og samtidig være uavhengig. Hva innebærer det i praksis?
Hvor er det størst risiko for at noe kan gå galt – fremgangsmåte og prioritering?

KL 12:30 – 13:30 LUNSJ

KL 13:30 «Slik vil vi jobbe» – Innledning og arbeid i grupper
Hvordan kan det enkelte kontrollutvalg jobbe for å drive en aktiv kontroll?
Vi starter en prosess med en bevisstgjøring på hva kontrollutvalgene kan forvente av aktørene i egenkontrollen og hva som er deres mål med arbeidet i kontrollutvalget.

KL 15:30 – 16:00 Oppsummering og avslutning

 

Påmelding og kostnad

Pris er selvkost, men maksimum kr 2000 pr medlem. Det faktureres i etterkant.

Påmelding innen den 5.januar 2024

Meld deg på her!

 

Oversikt over plassering

 

RØROS
15.JANUAR
TRONDHEIM
16.JANUAR
STEINKJER
17.JANUAR
MOSJØEN
18.JANUAR
OPPDAL MALVIK STEINKJER LURØY
RENNEBU MELHUS LEKA HEMNES
HOLTÅLEN SKAUN NAMSKOGAN MO I RANS
RØROS INDRE FOSEN RØYRVIK VEFSN
OS ORKLAND LIERNE HATTFJELLDAL
TOLGA HITRA SNÅSA GRANE
TYNSET FRØYA VERDAL
ALVDAL SELBU FROSTA
FOLLDAL TYDAL INDERØY
MIDTRE GAULDAL NAMSOS
HEIM OVERHALLA
ØRLAND GRONG
ÅFJORD HØYLANDET
MERÅKER FLATANGER
LEVANGER OSEN
STJØRDAL
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE