Kontrollutvalget Steinkjer

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2022
Vis dokumenter
21.10.2022
Vis dokumenter
02.09.2022
Vis dokumenter
10.06.2022
Vis dokumenter
29.04.2022
Vis dokumenter
18.03.2022
Vis dokumenter
11.02.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Benthe Asp (Ap), leder
Arnhild Bilstad Opdal (Krf), nestleder
Eirik Forås (Sp)
Lars Eric Sæther (Sp)
Kai-Jørgen Lorvik (Ap)

Varamedlemmer:
Synnøve Hoseth, 1. vara Sp
Vidar Jørgensen, 2. vara Sp
Are Severin Ingulfsvann, 3. vara Sp
Siril Hafstad, 4. vara Sp
Helene Fines, 1. vara Ap
Inger Karin Dahle, 2. vara Ap
Stein Egil Krogstad, 1. vara Krf
Marit Drøpping Landsem, 2. vara Krf
Rune Hallstrøm, 1. vara for Lorvik
Lars Petter Løkken, 2. vara for Lorvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Kontrollutvalgets årsplan 2022
Kontrollutvalgets reglement
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024