Kontrollutvalget Verdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
29.11.2021
Vis dokumenter
25.10.2021
Vis dokumenter
30.08.2021
Vis dokumenter
31.05.2021
Vis dokumenter
26.04.2021
Vis dokumenter
01.03.2021
Vis dokumenter
25.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Ove Morten Haugan (Ap), leder – permisjon (1/9-21 til 1/8-22)

Bjørn Jorodd Holmli fast medlem og leder i dette tidsrommet (1/9-21 til 1/8-22)
John Hermann (H), nestleder
Ole Johnny Wiik Moe (Sp)
Kristine Kulstad (Sp)
Astrid Tromsdal (Ap)

Varamedlemmer for Haugan og Tromsdal:
(Bjørn Jorodd Holmli (Ap),  1. vara. Fast medlem perioden 1/9-21 til 1/8-22)
Monica Gausen (R),  2. vara
Bengt Are Zakariassen (Sv),  3. vara
Inga Astrid Hildrum (Ap),  4. vara

Varamedlemmer for Hermann, Moe og Kulstad:
Kari Irene Rekve (Sp),  1. vara
Gjermund Haga (Mdg),  2. vara
Jon Fredrik Voll (Sp),  3. vara
Jostein Olav Grande (Sp),  4. vara
Jorunn Indahl Slapgård (Sp),  5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Kontrollutvalgets årsplan 2022
Reglement for kontrollutvalget
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024