Kontrollutvalget Verdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
13.11.2018
Vis dokumenter
21.09.2018
Vis dokumenter
26.06.2018
Vis dokumenter
24.04.2018
Vis dokumenter
13.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Valgt av kommunestyret den 19.10.15, sak 83/15

Faste medlemmer
John Hermann, leder
Kristine Kulstad, nestleder
Astrid Tromsdal, M1
Kristin Johanne Hildrum, M2
Knut Snorre Sandnes, M3

Varamedlemmer

for leder og nestleder:
Tore Landstad
Jostein Grande
Mette Karlgård
Randi Kvernmo

for medlemmene M1 M2, M3
Jon Sælleg
Knut Johansson
Inga A. Hildrum

Årshjul og møteplan for Verdal kontrollutvalg 2018