Kontrollutvalget Tydal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
11.11.2021
Vis dokumenter
08.09.2021
Vis dokumenter
20.05.2021
Vis dokumenter
25.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Græsli (Ap), Leder
Toralf Øverås, Nestleder
Gunn Hilmo
Arne Lien (Sp)
Nina Lunden

Varamedlemmer:
Henning Braathen, 1. vara
Bodil Græsli (Sp), 2. vara
Janne Iversen Thyholdt (Sp), 3. vara
Arild Aas, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Årsmelding 2019 for kontrollutvalget
Retningslinjer for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024