Kontrollutvalget Tydal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
15.11.2018
Vis dokumenter
17.09.2018
Vis dokumenter
07.05.2018
Vis dokumenter
08.03.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Græsli, Leder
Toralf Øverås, Nestleder
Heidi Synnøve Lien

Varamedlemmer:
Ingjald Græsli
Gunn Hilmo
Turid Bjerkli Græsli

Oppdragsansvarlig sekretær:
Rannveig Singsaas

Retningslinjer for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2017 for kontrollutvalget