Kontrollutvalget Tydal kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
07.12.2017
Vis dokumenter
14.09.2017
Vis dokumenter
11.05.2017
Vis dokumenter
09.03.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Græsli, Leder
Toralf Øverås, Nestleder
Heidi Synnøve Lien

Varamedlemmer:
Ingjald Græsli
Gunn Hilmo
Turid Bjerkli Græsli

Oppdragsansvarlig sekretær:
Arvid Hanssen

Retningslinjer for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2016 for kontrollutvalget