Kontrollutvalget Tydal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Græsli, Leder
Toralf Øverås, Nestleder
Gunn Hilmo
Arne Lien
Nina Lunden

Varamedlemmer:
Henning Braathen, 1. vara
Bodil Græsli, 2. vara
Janne Iversen Thyholdt, 3. vara
Arild Aas, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Retningslinjer for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2018 for kontrollutvalget