Kontrollutvalget Trøndelag fylkeskommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
14.12.2021
Vis dokumenter
23.11.2021
Vis dokumenter
19.10.2021
Vis dokumenter
28.09.2021
Vis dokumenter
31.08.2021
Vis dokumenter
15.06.2021
Vis dokumenter
25.05.2021
Vis dokumenter
13.04.2021
Vis dokumenter
06.04.2021
Vis dokumenter
23.03.2021
Vis dokumenter
09.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jan Grønningen (H), leder
Stig Klomsten (Ap), nestleder
Hege Nordheim-Viken (Sp)
Silje Heggdal Sjøvold (H)
Per B. Walseth (Pp)

Varamedlemmer:
For Grønningen og Sjøvold:
1. Espen Håvard Hauan (H)
2. Vigdis Schei Vårum (H)
3. Linn Beate Skogholt

For Klomsten:
1. Arnfinn Brechan (Ap)
2. Signe Seem (Ap)

For Nordheim-Viken:
1. Kristian M. Fremstad (Sp)
2. Marit Voll (Sp)

For Walseth:
1. Jan Inge Hov (Pp)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Helene Hvidsten (vikar for Torbjørn Brandt 1.8. – 30.11.21)

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Årsplan 2021
Reglement for kontrollutvalget
Mediestrategi
Årsmelding 2020