Kontrollutvalget Stjørdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
29.11.2021
Vis dokumenter
29.10.2021
Vis dokumenter
10.09.2021
Vis dokumenter
11.06.2021
Vis dokumenter
23.04.2021
Vis dokumenter
11.03.2021
Vis dokumenter
12.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Inger Johanne Uthus (Ap), leder
Erik Bjørgum (Sp), nestleder
Morten Harper (Sv)
Karen Elverum (Sp)
Hallgeir Winge (Frp)

Varamedlemmer for Uthus og Harper:
Thor Erling Knædal ( ), 1. vara
Elin Helene Friheim (Ap), 2. vara
Aase Lidal (Sv), 3. vara

Varamedlemmer for Bjørgum, Elverum og Rømo:
August Arnstad (Sp), 1. vara
Elena Stamnes (H), 2. vara
Eirin Lian Rosvold (Frp), 3. vara
Laffen Jensen (Krf), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsrapport 2020 - Stjørdal kontrollutvalg
Årsplan 2021 for Stjørdal kontrollutvalg
Plan for forvaltningsrevisjon