Kontrollutvalget Sør-Trøndelag fylkeskommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
22.11.2017
Vis dokumenter
25.10.2017
Vis dokumenter
27.09.2017
Vis dokumenter
23.05.2017
Vis dokumenter
07.04.2017
Vis dokumenter
08.02.2017
Vis dokumenter
11.01.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Tove Eivindsen, leder
Olav Huseby, nestleder
Arne Braut
Ragna Vorkinnslien
Egil Hestnes

Varamedlemmer:
Nils Prestmo (for Tove Eivindsen)
Eivind Stende (for Olav Huseby)
Jorid Jagtøyen (for Arne Braut)
Helge Rønsåsbjørg (for Ragna Vorkinnslien)
Michael Momyr (for Egil Hestnes)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Sverre B. Midthjell

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Reglement for kontrollutvalget (vedtatt 2.3.2016)
Årsmelding for kontrollutvalget 2015