Kontrollutvalget Sør-Trøndelag fylkeskommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
22.11.2017
Vis dokumenter
25.10.2017
Vis dokumenter
27.09.2017
Vis dokumenter
05.09.2017
Vis dokumenter
19.06.2017
Vis dokumenter
23.05.2017
Vis dokumenter
07.04.2017
Vis dokumenter
08.02.2017
Vis dokumenter
11.01.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Tove Eivindsen, leder
Olav Huseby, nestleder
Arne Braut
Ragna Vorkinnslien
Egil Hestnes

Varamedlemmer:
Nils Prestmo (for Tove Eivindsen)
Eivind Stende (for Olav Huseby)
Jorid Jagtøyen (for Arne Braut)
Helge Rønsåsbjørg (for Ragna Vorkinnslien)
Michael Momyr (for Egil Hestnes)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Sverre B. Midthjell

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Reglement for kontrollutvalget (vedtatt 2.3.2016)
Årsmelding for kontrollutvalget 2015