Kontrollutvalget Snillfjord

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
17.06.2019
Vis dokumenter
13.05.2019
Vis dokumenter
28.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Oddvar M. Lian
Siv Hege Krüger
Merja Korkman

Varamedlemmer:
Jens Selnes,                         1. vara for Stølan og Korkman
Jostein Selnes,                    2. vara for Stølan og Korkman
Astrid Krogset,                   3. vara for Stølan og Korkman
Wenche Vuttudal,             4. vara for Stølan og Korkman
Atle Berg,                            1. vara for Monsen, Lian og Krüger
Åshild Johanne Lian,       2. vara for Monsen, Lian og Krüger
Gerd Mary Fegstad,          3. vara for Monsen, Lian og Krüger
Arnstein Klungervik,       4. vara for Monsen, Lian og Krüger
Laila Selven,                      5. vara for Monsen, Lian og Krüger

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring