Kontrollutvalget Snåase – Snåsa

Hvis møtet avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen,  forsøkes det
å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på Teams.
Påloggingslenken legges her:

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Lars Ketil Aasland (Ap), leder
Dagunn Onsaker Moum (Sp), nestleder
Bjørn Inge Ånonli (Ap), leder
Hilde Sjem (Ap)
Jonny Ånonli (H)
Varamedlemmer:
Arve Hjelde (AP) 1.vara AP
Vanja Johannessen (Ap), 2. vara Ap
Ida Maria Dravland (Ap) 3.vara AP
Solvår Kveli (Sp), 1. vara Sp/H
Isak Kjerpeseth Strugstad (Sv), 2. vara Sp/H

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024