Kontrollutvalget Snåase – Snåsa

Viktig informasjon til de som ønsker å være til stede i møte.

Kontrollutvalgets møte den ….. avholdes som fjernmøte. Møtet starter kl. 10.00. For å være tilstede, klikk ….

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørn Inge Ånonli (Ap), leder
Dagunn Onsaker Moum (Sp), nestleder
Hilde Sjem (Ap)
Ida Maria Dravland (Ap)
Jonny Ånonli (H)

Varamedlemmer:
Lars Ketil Aasland (Ap), 1. vara Ap
Vanja Johannessen (Ap), 2. vara Ap
Solvår Kveli (Sp), 1. vara Sp/H
Isak Kjerpeseth Strugstad (Sv), 2. vara Sp/H

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024