Kontrollutvalget Skaun

Kontrollutvalgets møte 2.6.21 avholdes som et fjernmøte. Møtet er åpent for publikum og presse. Ønsker du å delta på møtet, trykk her.

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
24.11.2021
Vis dokumenter
06.10.2021
Vis dokumenter
08.09.2021
Vis dokumenter
02.06.2021
Vis dokumenter
27.04.2021
Vis dokumenter
03.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anita Gilde (Frp), leder
Georg Heggelund (Ap), Nestleder
Kristoffer Uppheim (Sv)
Oddrun Husby (Sp)
Per Aage Estenstad (Sp)

Varamedlemmer:
Dag Rune Stensaas (Sp), 1. vara
Knut-Ivar Bakken (Ap), 2. vara
Oda Krogstad Anderson (Sp), 3. vara
Kåre Rønningen (Sp), 4. vara
Hege Anita Jensen (Sp), 5. vara
Gudrun Vatn (Ap), 6. vara
Gunnar Nestgaard Hynne (Sp), 7. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Helene Hvidsten

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for selskapskontroll 2019-2021
Reglement for kontrollutvalget
Årsplan 2021
Årsmelding 2020