Kontrollutvalget Skaun

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
09.12.2020
Vis dokumenter
14.10.2020
Vis dokumenter
16.09.2020
Vis dokumenter
10.06.2020
Vis dokumenter
06.05.2020
Vis dokumenter
12.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anita Gilde (Frp), leder
Georg Heggelund (Ap), Nestleder
Kristoffer Uppheim (Sv)
Oddrun Husby (Sp)
Per Aage Estenstad (Sp)

Varamedlemmer:
Dag Rune Stensaas (Sp), 1. vara
Knut-Ivar Bakken (Ap), 2. vara
Oda Krogstad Anderson (Sp), 3. vara
Kåre Rønningen (Sp), 4. vara
Hege Anita Jensen (Sp), 5. vara
Gudrun Vatn (Ap), 6. vara
Gunnar Nestgaard Hynne (Sp), 7. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:

Helene Hvidsten

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for selskapskontroll 2019-2021
Årsmelding 2018