Kontrollutvalget Skaun

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
12.11.2019
Vis dokumenter
01.10.2019
Vis dokumenter
21.08.2019
Vis dokumenter
05.06.2019
Vis dokumenter
02.05.2019
Vis dokumenter
06.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anita Gilde (Frp), leder
Georg Heggelund (Ap), Nestleder
Kristoffer Uppheim (Sv)
Oddrun Husby (Sp)
Per Aage Estenstad (Sp)

Varamedlemmer:
Dag Rune Stensaas (Sp), 1. vara
Knut-Ivar Bakken (Ap), 2. vara
Oda Krogstad Anderson (Sp), 3. vara
Kåre Rønningen (Sp), 4. vara
Hege Anita Jensen (Sp), 5. vara
Gudrun Vatn (Ap), 6. vara
Gunnar Nestgaard Hynne (Sp), 7. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021
Plan for selskapskontroll 2019-2021
Årsmelding 2018