Kontrollutvalget Skaun

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2018
Vis dokumenter
10.10.2018
Vis dokumenter
29.08.2018
Vis dokumenter
06.06.2018
Vis dokumenter
25.04.2018
Vis dokumenter
14.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Roy Michelsen, Leder
Arne Morten Johnsen, Nestleder
Georg Heggelund
Oddrun Husby
Ann Sølvi Myhr

Varamedlemmer:
Jonvald Nikkinen
Hege Anita Harbakk
Erik Johansen
Jan Stenkløv
Trine Røstum

Oppdragsansvarlig sekretær:
Sverre B. Midthjell

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Årsmelding 2016