Kontrollutvalget Selbu

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
24.11.2021
Vis dokumenter
15.09.2021
Vis dokumenter
05.05.2021
Vis dokumenter
17.03.2021
Vis dokumenter
03.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arnstein Trøite (Sv), leder
Elin Wiggen Dahl (H/Krf), nestleder
Brit Mari Langseth (Sp)
Ole Einar Aashaug (Sp)
Gunnar Olav Balstad (Ap)

Varamedlemmer:
For Trøite (Sv):
1. Harald Voldseth
2. Edvin Mebust
3. Wenche Krogstad

For Dahl (H/Krf):
1. Lars Rolseth
2. Oddvar Raaen
3. Diana Kovzan

For Langseth og Aashaug (Sp):
1. Nils Olav Stokke
2.  Jon Erik Haarstad
3. Sonja Sandvik

For Balstad (Ap):
1. Aase Uthus
2. Terje Hafstad
3. Britt Heidi Fossum

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Reglement for kontrollutvalget
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsplan 2021