Kontrollutvalget Overhalla

 

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
01.12.2021
Vis dokumenter
16.09.2021
Vis dokumenter
03.06.2021
Vis dokumenter
28.04.2021
Vis dokumenter
09.03.2021
Vis dokumenter
14.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Anne Lise Grande Vollan, leder
Asbjørn Hagerup, nestleder
Astrid Marie Bakken
Wenche Frogn Sellæg
Geir Ekker

Varamedlemmer:
Kari Vold, 1. vara
Jan Ståle Viken Flått, 2. vara
Ingvild Forseth, 3. vara
Ove Harry Solli, 4. vara
Elisabeth Faksdal, 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Årsplan 2022
Årsmelding 2020
Plan forvaltningsrevisjon
Plan eierskapskontroll