Kontrollutvalget Osen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
30.11.2021
Vis dokumenter
28.09.2021
Vis dokumenter
08.06.2021
Vis dokumenter
27.04.2021
Vis dokumenter
16.02.2021
Vis dokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Trygve Rånes (Sp), leder
Åse H. Rødøy (V/Krf), nestleder
Morten A. Olsen (Ap)
Oddbjørn Ovesen (Ap)
Rannveig Vingsand

Varamedlemmer i rekkefølge:
Magnar Sæther
Tone Engan
Brynhild Gjetvik
Marit Aune Næss

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Års- og møteplan 2021
Pan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2023