Kontrollutvalget Ørland

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Laila Selnes Lund (Sp), leder
Arild Tørum (Sv), nestleder
Hallgeir Grøntvedt (Sp)
Anne Marie Melhus (H)
Aud Leikvang (H)
Ole Martin Hågård (H)
Pål S. Johansen (H)

Varamedlemmer:
For SP, SV og MDG:
Aase Alseth Hellem (Sp), 1. vara
Stein Erik Moxnes (Sp), 2. vara
Greta Solbakk (Sv), 3. vara
Gert Gabrielsen (Mdg), 4. vara

For FrP, H og AP:
Vidar Rostad (H), 1. vara
Lars Braa (H), 2. vara
Tone Anita Olsen (Frp), 3. vara
Kåre Petter Sundet (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024