Kontrollutvalget Orkland

» Mer informasjon  

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Mads Løkeland-Stai (Sv), leder
Grethe Gravrokk Sand (Sbl), nestleder
Aud Inger Kalseth (Sp)
Roald Furuli (Ap)
Joar Syrstadeng (H)

Varamedlemmer:
For Løkeland:
Anne-Kristin Fjellstad (Sv)

For Gravrokk Sand:
Geir Knutzen (Sbl)

For Kalseth:
1. Ola Halsen (Sp)
2. Grethe Stolpnes (Sp)
3. Egil Hoston (Sp)

For Furuli:
1. Synnøve Hilstad (Ap)
2. Jann Eirik Evensen (Ap)
3. Monica Rødsten (Ap)

For Syrstadeng:
Maja Grønningen (H)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik