Kontrollutvalget Orkland

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
08.12.2020
Vis dokumenter
10.11.2020
Vis dokumenter
15.09.2020
Vis dokumenter
09.06.2020
Vis dokumenter
05.05.2020
Vis dokumenter
11.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Mads Løkeland-Stai (Sv), leder
Grethe Gravrokk Sand (Sbl), nestleder
Aud Inger Kalseth (Sp)
Roald Furuli (Ap)
Joar Syrstadeng (H)

Varamedlemmer:
For Løkeland:
Vigdis Bye Olsen (Sv)

For Gravrokk Sand:
Geir Knutzen (Sbl)

For Kalseth:
1. Ola Halsen (Sp)
2. Grethe Stolpnes (Sp)
3. Egil Hoston (Sp)

For Furuli:
1. Synnøve Hilstad (Ap)
2. Jann Eirik Evensen (Ap)
3. Monica Rødsten (Ap)

For Syrstadeng:
Maja Grønningen (H)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024