Kontrollutvalget Orkdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2018
Vis dokumenter
13.11.2018
Vis dokumenter
18.09.2018
Vis dokumenter
12.06.2018
Vis dokumenter
24.04.2018
Vis dokumenter
20.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Roald Furuli
Johnny Danielsen
Joar Syrstadeng
Mads Løkeland
Vigdis Bye Olsen

Varamedlemmer:
Elling Kvernmo
Kari Elisabeth Tronvoll

Oppdragsansvarlig sekretær:
Helene Hvidsten

 

Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Årsmelding kontrollutvalget 2017