Kontrollutvalget Orkdal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
10.12.2019
Vis dokumenter
17.09.2019
Vis dokumenter
11.06.2019
Vis dokumenter
07.05.2019
Vis dokumenter
19.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Roald Furuli
Johnny Danielsen
Joar Syrstadeng
Mads Løkeland
Anne-Kristin Fjellstad

Varamedlemmer:
Elling Kvernmo
Kari Elisabeth Tronvoll

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

 

Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
Årsmelding for kontrollutvalget i Orkdal 2018
Plan for forvaltningsrevisjon Orkdal 2019