Kontrollutvalget Orkdal kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
05.12.2017
Vis dokumenter
24.10.2017
Vis dokumenter
12.09.2017
Vis dokumenter
13.06.2017
Vis dokumenter
02.05.2017
Vis dokumenter
07.02.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Berit Ingeborg By
Johnny Danielsen
Joar Syrstadeng
Mads Løkeland
Vigdis Bye Olsen

Varamedlemmer:
Elling Kvernmo
Kari Elisabeth Tronvoll

Oppdragsansvarlig sekretær:
Arvid Hanssen

 

Retningslinjer for kontrollutvalget i Orkdal kommune.
Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
Plan for selskapskontroll 2015-2016
Årsmelding 2015 Orkdal kontrollutvalg