Kontrollutvalget Steinkjer

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2021
Vis dokumenter
29.10.2021
Vis dokumenter
27.08.2021
Vis dokumenter
11.06.2021
Vis dokumenter
30.04.2021
Vis dokumenter
12.03.2021
Vis dokumenter
29.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
May Britt Lagesen (Ap), leder
Arnhild Bilstad Opdal (Krf), nestleder
Eirik Forås (Sp)
Petter Vesterdal (Sp)
Kai-Jørgen Lorvik (Ap)

Varamedlemmer:
Synnøve Hoseth, 1. vara Sp
Vidar Jørgensen, 2. vara Sp
Toril Sværd, 3. vara Sp
Are Severing Ingulfsvann, 4. vara Sp
Helene Fines, 1. vara Ap
Inger Karin Dahle, 2. vara Ap
Stein Egil Krogstad, 1. vara Krf
Marit Drøpping Landsem, 2. vara Krf
Rune Hallstrøm, 1. vara for Lorvik
Lars Petter Løkken, 2. vara for Lorvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Kontrollutvalgets årsplan 2021
Kontrollutvalgets reglement
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024