Kontrollutvalget Steinkjer

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2020
Vis dokumenter
30.10.2020
Vis dokumenter
09.09.2020
Vis dokumenter
12.06.2020
Vis dokumenter
04.05.2020
Vis dokumenter
27.03.2020
Vis dokumenter
28.02.2020
Vis dokumenter
17.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
May Britt Lagesen (Ap), leder
Arnhild Bilstad Opdal (Krf), nestleder
Eirik Forås (Sp)
Petter Vesterdal (Sp)
Kai-Jørgen Lorvik (Ap)

Varamedlemmer:
Synnøve Hoseth, 1. vara Sp
Vidar Jørgensen, 2. vara Sp
Toril Sværd, 3. vara Sp
Are Severing Ingulfsvann, 4. vara Sp
Helene Fines, 1. vara Ap
Inger Karin Dahle, 2. vara Ap
Stein Egil Krogstad, 1. vara Krf
Marit Drøpping Landsem, 2. vara Krf
Rune Hallstrøm, 1. vara for Lorvik
Lars Petter Løkken, 2. vara for Lorvik

Oppdragsansvarlig sekretær:
Liv Tronstad

Revisor:

Revisjon Midt-Norge SA

Kontrollutvalget:

Kontrollutvalgets årsplan 2020
Kontrollutvalgets reglement Vedtatt 02.10.2020
Informasjons- og kommunikasjonsstrategi
Plan for Forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for Eierskapskontroll 2020-2024