Kontrollutvalget Namsos

 

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
23.11.2021
Vis dokumenter
21.09.2021
Vis dokumenter
08.06.2021
Vis dokumenter
26.04.2021
Vis dokumenter
02.03.2021
Vis dokumenter
19.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørn Dag Derås (Sp), leder
Hege Bjørgum Skillingstad (H), nestleder
Bjørnar Smines (Sp)
Jan Arve Homstad (Ap)
Siri A. Devik (Sv)

Varamedlemmer:
For Derås og Smines:
1. Gunn Holvik (Sp)
2. Karin Hegsethtrø (Sp)
3. Svein Leirvik (V)
4. Stein Tore Wolff (Frp)

For Skillingstad:
1. Øystein Sundnes (H)
2. Arnt S. Rørvik (H)
3. Audur Thorisdottir (V)

For Homstad:
1. Målfrid Ramstad (Ap)
2. Bjørn Engen (Ap)

For Devik:
1. Jon Arne Andersen (R)
2. Line Fjær (Sv)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Risiko- og vesentlighetanalyse
Årsplan 2022
Plan eierskapskontroll
Plan forvaltningsrevisjon
Årsrapport 2020
Reglement for kontrollutvalget