Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
29.11.2021
Vis dokumenter
12.10.2021
Vis dokumenter
21.06.2021
Vis dokumenter
26.04.2021
Vis dokumenter
22.03.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg R. Bjørgvik (Frp), leder
Terje Stølan (Ap), nestleder
Gunnar I. Andresen (Pp)
Bjørn Morvik (Frp)
Cathrine Lossius (Ap)

Varamedlemmer:
Olav Athammer (Sv), 1. vara
Inger M. Sundgård (Pp), 2. vara
Arne I. Nøstvik (Ap), 3. vara
Inga Heggvik (Pp), 4. vara
Tore J. Strømmen (H), 5. vara
Jorun H. Strømmen (Pp, 6. vara
Stig Wraalsen (Ap), 7. vara
Atle A. Thomassen (Frp), 8. vara
Edvard Ulvan, (V), 9. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Ragnhild Aashaug (vikar for Torbjørn Brandt 1.8. – 30.11.21)

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2021
Årsmelding 2020