Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg Reitan Bjørgvik (Frp), leder
Terje Stølan (Ap), nestleder
Gunnar I. Andresen (Pp)
Bjørn Morvik (Frp)
Cathrine Lossius (Ap)

Varamedlemmer:
Olav Athammer (Sv), 1. vara
Inger Marie Sundgård (Pp), 2. vara
Arne Inge Nøstvik (Ap), 3. vara
Inga Heggvik (Pp), 4. vara
Kolbjørn Ulvan (V), 5. vara
Tore Johan Strømmen (H), 6. vara
Jorun Helen Strømmen (Pp), 7. vara
Stig Wraalsen (Ap), 8. vara
Atle Andreas Thomassen (Frp), 9. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann