Kontrollutvalget Hitra

Kontrollutvalget må avholde ordinære møter (fysisk oppmøte for utvalgets medlemmer samt sekretariatet.). Midl. forskrift for fjernmøter er opphevet f.o.m 30.august 2020.

Publikum, presse, revisor m.fl som ønsker å overvære kan gjøre dette via TEAMS, trykk lenke.

Bli med i Microsoft Teams-møte
Lær mer om Teams | Møtealternativer

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
30.11.2020
Vis dokumenter
12.10.2020
Vis dokumenter
07.09.2020
Vis dokumenter
22.06.2020
Vis dokumenter
04.05.2020
Vis dokumenter
17.02.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg Reitan Bjørgvik (Frp), leder
Terje Stølan (Ap), nestleder
Gunnar I. Andresen (Pp)
Bjørn Morvik (Frp)
Cathrine Lossius (Ap)

Varamedlemmer:
Olav Athammer (Sv), 1. vara
Inger Marie Sundgård (Pp), 2. vara
Arne Inge Nøstvik (Ap), 3. vara
Inga Heggvik (Pp), 4. vara
Kolbjørn Ulvan (V), 5. vara
Tore Johan Strømmen (H), 6. vara
Jorun Helen Strømmen (Pp), 7. vara
Stig Wraalsen (Ap), 8. vara
Atle Andreas Thomassen (Frp), 9. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Årsplan 2020