Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg R. Bjørgvik (Frp), leder
Terje Stølan (Ap), nestleder
Gunnar I. Andresen (Pp)
Bjørn Morvik (Frp)
Cathrine Lossius (Ap)

Varamedlemmer:
Olav Athammer (Sv), 1. vara
Inger M. Sundgård (Pp), 2. vara
Arne I. Nøstvik (Ap), 3. vara
Inga Heggvik (Pp), 4. vara
Tore J. Strømmen (H), 5. vara
Jorun H. Strømmen (Pp, 6. vara
Stig Wraalsen (Ap), 7. vara
Atle A. Thomassen (Frp), 8. vara
Edvard Ulvan, (V), 9. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Årsplan 2021
Årsmelding 2020