Kontrollutvalget Namsos

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

  • Jørgen Hoffmann,  SV,  leder
  • Anne Strøm Bjøru, AP, nestleder
  • Odd Ivar Løvhaugen, V
  •  Hilde Vatnar Selnes, H
  •  Marika Aakervik Pedersen, FRP
 Varamedlemmer:
H1 Siw Bleikwassli
H2 Svein Hagen
Sv1 Bodil Sofie Hanssen
Sv2 Tom Verpe
Ap1 Per Baadsvik
Ap2 Arnhild Hojem K vam
V1 Øistein Løfsnes
Frp1 Gunnar Modell
Frp2 Aud Bolkan