Kontrollutvalget Namdalseid

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:

Faste medlemmer

  • Per Arve Lie, V,  leder
  • Tom-Arve Hågensen, AP
  • Ina Egenes Brørs; SP

 

Varamedlemmer:

  • 1. Monika Mehlum, AP
  • 2. Bodil Rømo, V
  • 3. Sveinung Godø, KRF

Årsmelding 2017
Plan forvaltningsrevisjon
Plan selskapskontroll