Kontrollutvalget Midtre Gauldal

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
25.11.2021
Vis dokumenter
22.09.2021
Vis dokumenter
15.06.2021
Vis dokumenter
29.04.2021
Vis dokumenter
11.03.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Anne Endal (Ap), leder
Odd Øie (Ap), nestleder
Kirsti Schult (Bl)
Rune Folgerø (H)
Lise Sundli (Sp)

Varamedlemmer for Endal og Øie:
Helge Halvorsen (Ap), 1. vara
Odd Torolf Lein (Ap), 2. vara
Marit Solem (Ap), 3. vara
Astrid Aunøien (Ap), 4. vara

Varamedlemmer for Schult:
Per Bjarne Bonesvoll (Bl), 1. vara
Bente K. Enlid (Bl), 2. vara
Harald Rognes (Bl), 3. vara

Varamedlemmer for Folgerø og Sundli:
Morten Sørløkken (Sp), 1. vara
Jorid Løkken ( ), 2. vara
Wenche Kristine Dahle (Krf), 3. vara
Tor Flagestad (Frp), 5. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Retningslinjer kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring