Kontrollutvalget Melhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2021
Vis dokumenter
04.11.2021
Vis dokumenter
09.09.2021
Vis dokumenter
10.06.2021
Vis dokumenter
22.04.2021
Vis dokumenter
18.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Gunn Inger Tevik Løvseth (Ap), leder
Svein Evjen (H), nestleder
Eirik Engan (Mdg)
Heidi Evjen (Sv)
Rune Sunnset (Sp)
Arild Blekesaunet (Ap)
Kirsti Nygård Hårstad (H)

Varamedlemmer:
For Løvseth, H. Evjen, Engan og Blekesaunet:

Synnøve Sterten (Ap), 1. vara
Ola Huke (Sv), 2. vara
Jon Roar Bruholt (Krf), 3. vara
Jan Erik Kregnes (Ap), 4. vara
Tone Merethe Draget (Ap), 5. vara

For Sunnset, S. Evjen og Hårstad: 
Åge Ofstad (Mel), 1. vara
Grethe Bones (Mel), 2. vara
Hege Rofstad (Sp), 3. vara
Stein Eidsmo Hova (H), 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2021-2024
Reglement for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring