Kontrollutvalget Meldal kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
20.12.2017
Vis dokumenter
14.11.2017
Vis dokumenter
26.09.2017
Vis dokumenter
20.06.2017
Vis dokumenter
28.04.2017
Vis dokumenter
15.02.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Atle Ingar Kjelstad, Sp, leder
Randi Fossmo, Ap, nestleder
Jann Eirik Evensen, Ap
Aud Inger Kalseth, Sp
Rolf Løvseth, FL

Varamedlemmer:
Ragnar Waalen 1. vara Ap
Bente Syrstad 2. vara Ap
Odd Aa 3. vara Ap
Tove Hilstad 4. vara Ap
Christian Haugan Toldnes 1. vara SP
Vibecke Solberg Ree 2. vara SP
Sigrun Seem 3. vara SP
Roger Andre Nesset 1. vara FrP, Høyre, KrF/V
Erik Dragset 2. vara FrP, Høyre, KrF/V
Arnt Stene 3. vara FrP, Høyre, KrF/V
Ann Iren Resell 4. vara FrP, Høyre, KrF/V

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Retningslinjer for kontrollutvalget - Meldal kommune
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding for kontrollutvalget 2016