Kontrollutvalget Malvik

Kontrollutvalgets møte 28.10.21 kl. 17.00 avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. Det vil også være mulig å følge møtet digitalt via Microsoft Teams:
Klikk her for å delta i møtet

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2021
Vis dokumenter
28.10.2021
Vis dokumenter
23.09.2021
Vis dokumenter
15.06.2021
Vis dokumenter
18.05.2021
Vis dokumenter
13.04.2021
Vis dokumenter
16.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Frank Arne Hammer (H), leder
Jahn Harry Kristiansen (Ap), nestleder
Aslaug Rustad (Sp)
Kirsti Hamre Nilsen (Pp)
Halvard Dahle (H)

Varamedlemmer
Monica Moen Hatlen, vara for Hammer
Ellen Zirr Buaas (Ap) vara for Kristiansen
Torkel Ystgaard (Sp), vara for Rustad
Per Walseth (Pp), vara for Nilsen
Ingrid Hvidsand (H), vara for Dahle

Oppdragsansvarlig sekretær
Helene Hvidsten

Reglement for kontrollutvalget
Retningslinjer for høringer
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Årsmelding 2020
Års- og møteplan 2021