Kontrollutvalget Malvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2020 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
15.12.2020
Vis dokumenter
03.11.2020
Vis dokumenter
15.09.2020
Vis dokumenter
09.06.2020
Vis dokumenter
14.05.2020
Vis dokumenter
28.04.2020
Vis dokumenter
21.01.2020
Vis dokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Frank Arne Hammer (H), leder
Jahn Harry Kristiansen (Ap), nestleder
Aslaug Rustad (Sp)
Kirsti Hamre Nilsen (Pp)
Halvard Dahle (H)

Varamedlemmer
Monica Moen Hatlen, vara for Hammer
Ellen Zirr Buaas (Ap) vara for Kristiansen
Torkel Ystgaard (Sp), vara for Rustad
Per Walseth (Pp), vara for Nilsen
Ingrid Hvidsand (H), vara for Dahle

Oppdragsansvarlig sekretær
Torbjørn Berglann

Reglement for kontrollutvalget
Retningslinjer for høringer
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024