Kontrollutvalget Malvik Kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
04.12.2017
Vis dokumenter
10.10.2017
Vis dokumenter
21.08.2017
Vis dokumenter
12.06.2017
Vis dokumenter
26.04.2017
Vis dokumenter
13.02.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Varamedlemmer
Geir Roar Larsen, for Eikevik
Bente Lise Brandtzæg, for Kristiansen
Halvard Dahle, for Foss
Anita Furuvik, for Ystgaard
Even Ytterhus, for Leistad

Oppdragsansvarlig sekretær
Arvid Hanssen

Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for høringer
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Årsmelding 2016