Kontrollutvalget Malvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
26.11.2018
Vis dokumenter
15.10.2018
Vis dokumenter
20.08.2018
Vis dokumenter
07.05.2018
Vis dokumenter
05.03.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Varamedlemmer
Geir Roar Larsen, for Eikevik
Bente Lise Brandtzæg, for Kristiansen
Halvard Dahle, for Foss
Anita Furuvik, for Ystgaard
Even Ytterhus, for Leistad

Oppdragsansvarlig sekretær
Rannveig Singsaas

Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for høringer
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Årsmelding 2017