Kontrollutvalget Malvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2019
Vis dokumenter
07.11.2019
Vis dokumenter
16.09.2019
Vis dokumenter
27.05.2019
Vis dokumenter
06.05.2019
Vis dokumenter
04.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Frank Arne Hammer (H), leder
Jahn Harry Kristiansen (Ap), nestleder
Aslaug Rustad (Sp)
Kirsti Hamre Nilsen (Pp)
Halvard Dahle (H)

Varamedlemmer
Monica Moen Hatlen, vara for Hammer
Ellen Zirr Buaas (Ap) vara for Kristiansen
Torkel Ystgaard (Sp), vara for Rustad
Per Walseth (Pp), vara for Nilsen
Ingrid Hvidsand (H), vara for Dahle

Oppdragsansvarlig sekretær
Torbjørn Berglann

Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for høringer
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Revidert plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2018