Kontrollutvalget Malvik

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
02.12.2019
Vis dokumenter
28.10.2019
Vis dokumenter
16.09.2019
Vis dokumenter
27.05.2019
Vis dokumenter
06.05.2019
Vis dokumenter
04.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer
Randi Eikevik, leder
Jahn Harry Kristiansen, nestleder
Kerstin Leistad
Erling Foss
Torkel Ystgaard

Varamedlemmer
Geir Roar Larsen, for Eikevik
Bente Lise Brandtzæg, for Kristiansen
Halvard Dahle, for Foss
Anita Furuvik, for Ystgaard
Even Ytterhus, for Leistad

Oppdragsansvarlig sekretær
Torbjørn Berglann

Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for høringer
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Revidert plan for selskapskontroll 2017-2020
Årsmelding 2018