Kontrollutvalget Lierne

Hvis møtet avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen,  forsøkes det
å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på Teams.
Påloggingslenken legges her:

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
28.09.2021
Vis dokumenter
30.04.2021
Vis dokumenter
09.03.2021
Vis dokumenter
26.01.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalget medlemmer:
Kjell Helge Urdshals ( ), leder
Tore Solstad (V), nestleder
Aud Randi Gjertås (Ap )
Hilde Kveli (  )
Kathrine Gåsbakk (  )

Varamedlemmer:
1. Atle Bertil Gåsbakk (Sp)
2. Roy Inge Bergli (  )
3. Anne Berit Sundvik (  )

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund