Kontrollutvalget Lierne

Hvis møtet avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen,  forsøkes det
å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på Teams.
Påloggingslenken legges her:

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalget medlemmer:
Kjell Helge Urdshals ( ), leder
Tore Solstad (V), nestleder
Aud Randi Gjertås (Ap )
Roy Inge Bergli (  )
Kathrine Gåsbakk (  )

Varamedlemmer:
1. Atle Bertil Gåsbakk (Sp)
2. Anne Berit Sundvik (  )

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund