Kontrollutvalget Levanger

Kontrollutvalgets møte den 21.09.21 er flyttet til et fysisk møte.

Nytt sted: Møterom 1065 – Levanger rådhus

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
09.11.2021
Vis dokumenter
21.09.2021
Vis dokumenter
29.06.2021
Vis dokumenter
27.04.2021
Vis dokumenter
17.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kari Johanne Kjerkol (Ap), leder
Johan Dahle Fossan (Krf), nestleder
Line Thorsen Bratli (Sp)
Mats Henriksen (Frp)
Kim Daniel Svendsen (R)

Varamedlemmer:
Johan Arnt Hoel Dahlen (Sp), 1. vara
Randi Sandnes Bjørås (Sp), 2. vara
Brit Elin Ringstad (Sp), 3. vara
Leif Inge Paulsen (Sv), 4. vara
Line Alfnes Kristiansen (Mdg), 5. vara
Anne-Grete Hojem (Ap), 6. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Paul Stenstuen

Årsrapport 2020 - Levanger
Årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevsjon 2020-2024