Kontrollutvalget Leka

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
08.12.2021
Vis dokumenter
20.10.2021
Vis dokumenter
08.09.2021
Vis dokumenter
02.06.2021
Vis dokumenter
17.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arve Haug (Sp), leder
Lars Erik Holand (Sp), nestleder
Bjørg Tiller (Ap)
Tom Einar Ulriksen (SV)
Reidun  Helmersen(Sp)

Varamedlemmer AP/SV/V:
1. Kirsti Johnsen
2. Ole Martin Johansen (V)

3. Per Martin Sandvik

Varamedlemmer SP:

  1. Svein Pettersen
  2. Kristin Hagen Fjeldstad
  3. Bernt Erik Thorvik

 

 

Oppdragsansvarlig sekretær:
Einar Sandlund

Kontrollutvalgets årsmelding 2020
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024