Kontrollutvalget Leka

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Arve Haug (Sp), leder
Steinar Garstad (SV), nestleder
Lars Erik Holand (Sp)
Louise K. M. Holmberg Holand (Sp)
Bjørg Tiller (Ap)

Varamedlemmer:
Tom Einar Ulriksen (SV), 1. vara SV/V/Ap
Ole Martin Johansen (V), 2. vara SV/V/Ap
Greta Granås (Ap), 3. vara SV/V/Ap

Birgitte Strand Helmersen (Sp), 1. vara Sp
Kristin Hagen Fjeldstad (Sp), 2. vara Sp

Oppdragsansvarlig sekretær:

Kontrollutvalgets årsmelding 2019
Kontrollutvalgets årsplan 2021
Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024
Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024