Kontrollutvalget Klæbu kommune

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2017 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
30.11.2017
Vis dokumenter
26.10.2017
Vis dokumenter
21.09.2017
Vis dokumenter
03.05.2017
Vis dokumenter
09.03.2017
Vis dokumenter

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan

Varamedlemmer:
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara
Johan L. Borgen, 2. vara
Arnt Inge Torvik, 3. vara
Siv Anita Aasnes Tsakem, 4. vara
Wenche Evelyn Harsjøen, 5. vara
Ove Lysklett, 6. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring
Årsmelding 2016
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2019