Kontrollutvalget Klæbu

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
29.11.2018
Vis dokumenter
25.10.2018
Vis dokumenter
20.09.2018
Vis dokumenter
31.05.2018
Vis dokumenter
26.04.2018
Vis dokumenter
08.03.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan

Varamedlemmer:
Ann Kristin Kvellheim, 1. vara
Johan L. Borgen, 2. vara
Arnt Inge Torvik, 3. vara
Siv Anita Aasnes Tsakem, 4. vara
Wenche Evelyn Harsjøen, 5. vara
Ove Lysklett, 6. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Eva J. Bekkavik

Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2019
Retningslinjer for kontrollutvalget
Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring