Kontrollutvalget Indre Fosen

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2022 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
09.03.2022
Vis dokumenter
19.01.2022
Vis dokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Arkiv :
2020 

2019

2018

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kurt Myrabakk (Frp), leder
Per Brovold (Sv), nestleder
Veronica Moan Myran (V)
Randi Sollie Denstad (Sp)
Hauk Paulsen (Frp)

Varamedlemmer:
For Myrabakk, Brovold og Paulsen:
1. Idar Aune (Kl)
2. Tormod Overland (FrP)
3. Brit Wemundstad (Kl)
4. Håkon Strand (Kl)
5. Grete Tungen (Sv)

For Denstad og Myran:
1. Georg Høgsve (H)
2. Ellen Lindvåg (Pp)
3. Kjetil Sund (Pp)
4. Magnar Bremeraunet (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Karoline Lorentzen