Kontrollutvalget Indre Fosen

 

 

 

 

» Mer informasjon  

Mer informasjon

Arkiv :
2020 https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Case?caseId=22770&sourceDatabase=INDREFOSEN

2019 https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Case?caseId=13796&sourceDatabase=INDREFOSEN

2918 https://innsyn.fosendrift.no/Innsyn-IDF/RegistryEntry/Case?caseId=2176&sourceDatabase=INDREFOSEN

Hvis det skal hentes noe fra arkivet til Rissa eller Leksvik kommune / kontrollutvalg, må dokumentsenteret i Indre Fosen kommune kontaktes.

 

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kurt Myrabakk (Frp), leder
Per Brovold (Sv), nestleder
Veronica Moan Myran (V)
Randi Sollie Denstad (Sp)
Hauk Paulsen (Frp)

Varamedlemmer:
Tormod Overland (FrP)
Idar Aune
Ellen Lindvåg (Pp)
Georg Høgsve (H)
Gunn Anita Ytterås Engvik (Kommuneliste)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund