Kontrollutvalget Indre Fosen

Hvis møtet avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen,  forsøkes det
å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på Teams.
Påloggingslenken legges her:

Klikk her for å bli med på møtet

 

 

 

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
21.04.2021
Vis dokumenter
01.03.2021
Vis dokumenter
17.02.2021
Vis dokumenter
22.01.2021
Vis dokumenter

Mer informasjon

Arkiv :
2020 

2019

2018

 

Kontrollutvalgets medlemmer:
Kurt Myrabakk (Frp), leder
Per Brovold (Sv), nestleder
Veronica Moan Myran (V)
Randi Sollie Denstad (Sp)
Hauk Paulsen (Frp)

Varamedlemmer:
For Myrabakk, Brovold og Paulsen:
1. Idar Aune (Kl)
2. Tormod Overland (FrP)
3. Brit Wemundstad (Kl)
4. Håkon Strand (Kl)
5. Grete Tungen (Sv)

For Denstad og Myran:
1. Georg Høgsve (H)
2. Ellen Lindvåg (Pp)
3. Kjetil Sund (Pp)
4. Magnar Bremeraunet (Ap)

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund