Kontrollutvalget Høylandet

Hvis møtet avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen,  forsøkes det
å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på Teams.
Påloggingslenken ligger her:

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jon-Arne Grongstad (Ap), leder
Jorunn Brøndbo, nestleder
Johannes Aun Okstad
Jo Magne Tyldum (Sp)
Ann Hege Mjøsund (Sp)

Varamedlemmer:
Jørgen Grannes (Ap), 1. vara
Solbjørg Kjølstad, 2. vara
Lars Otto Okstad, 3. vara
Britt Paula Mørkved, 4. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund