Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Gunnar Andresen
Johannes L. Håvik
Olav Athammer

Varamedlemmer:
Marianne Østensen
Per Krangnes
Inger Sundgård
Malfrid Knutshaug
Roy Angelvik
Heidi Eide
Ellen Aanes Draagen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Berglann

Retningslinjer for kontrollutvalget
Årsmelding 2016
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018