Kontrollutvalget Hitra

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
03.12.2018
Vis dokumenter
23.10.2018
Vis dokumenter
03.09.2018
Vis dokumenter
03.05.2018
Vis dokumenter
26.02.2018
Vis dokumenter

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Gunnar Andresen
Ragnar Burø
Olav Athammer

Varamedlemmer:
Marianne Østensen
Per Krangnes
Inger Sundgård
Malfrid Knutshaug
Roy Angelvik
Heidi Eide
Ellen Aanes Draagen

Oppdragsansvarlig sekretær:
Rannveig Singsaas

Retningslinjer for kontrollutvalget
Årsmelding 2017
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Plan for selskapskontroll 2017-2018