Kontrollutvalget Hemne

» Mer informasjon  

Møtedokumenter

2019 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
27.11.2019
Vis dokumenter
27.09.2019
Vis dokumenter
29.05.2019
Vis dokumenter
09.05.2019
Vis dokumenter
28.02.2019
Vis dokumenter

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

2014 (vis/skjul møter)

2013 (vis/skjul møter)

2012 (vis/skjul møter)

2011 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Jorulf Gumdal, leder
Øyvind Engvik, nestleder
Erlend Liabø Sandvik
Unni Dahl
Halvard Løseth

Varamedlemmer:
1. Erik Snekvik
2. Bjarne Sæther
3. Asbjørg Sæterbø
4. Anne Steigedal Steinveg
5. Asbjørn Åsmul

Oppdragsansvarlig sekretær:
Torbjørn Brandt

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne 2019
Plan for selskapskontroll Hemne 2019
Retningslinjer for kontrollutvalget
Kontrollutvalget årsmelding for 2018