Kontrollutvalget Grong

 Møte den 05.05.2021. Kontrollutvalgsmøte blir avholdt som fysisk møte.

 

Hvis møtene avvikles på Teams på grunn av covid – situasjonen i landet / kommunen,  forsøkes det
å gjøre møtene så åpne som mulig ved at interesserte kan være tilhørere på Teams.
Påloggingslenken ligger her:

 

» Mer informasjon   » Dokumentarkiv  

Møtedokumenter

2021 (vis/skjul møter)

Rapporter
Vis dokumenter
15.09.2021
Vis dokumenter
05.05.2021
Vis dokumenter
24.03.2021
Vis dokumenter
10.02.2021
Vis dokumenter

2020 (vis/skjul møter)

2019 (vis/skjul møter)

2018 (vis/skjul møter)

2017 (vis/skjul møter)

2016 (vis/skjul møter)

2015 (vis/skjul møter)

Mer informasjon

Kontrollutvalgets medlemmer:
Vigdis Linmo, leder
Ottar Egil Heia, nestleder
Elen Leksås
Ola Marius Amdal
Ivar Grong

Varamedlemmer:
Jonas Vie, 1. vara
Laila Domås, 2. vara

Oppdragsansvarlig sekretær:
Jorunn Sund

Protokoll